ตำแหน่ง : Ass't Engineer Manager 1 Position

คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 30- 40 ปี
 
- วุฒิป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือเขียนแบบเครื่องกล
 
- มีประสบการณ์ด้านระดับผู้บริหาร 5 ปี ขึ้นไป
 
- สามารถใช้ Program เขียนแบบได้
 
- สามารถใช้ Program Mechanical Desktop, 2D, 3D หรือ Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

 
*ส่งใบสมัครงานมาที่ hr@kyoseki.co.th

ตำแหน่ง : Engineer Design Japanese 1 Position

Job Responsibility
- Responsible  development plan, specification and material price target of unit. 
 
- Responsible  for Design, Development, Qualification test and review specification of new model
Qualifications
- Nationality : Japan
 
- Male, age 25 - 35  years old
 
- Bachelor Degree in field of Engineering especially Mechanical Engineering, Automotive Design Engineering, or Related Field.
 
- Experience as engineer at least 2 year
 
- Able to operate Program Mechanical Desktop, 2D , 3D Design. and Auto CAD
 
- Experience in Automotive Business would be an advantage
 

 
*ส่งใบสมัครงานมาที่ hr@kyoseki.co.th

 
 
 
 
Copyright © 2011 Kyoseki Automotive Piping Co.,Ltd. All rights reserved.